Vračanje dijakov nižjih letnikov v šole

Vračanje dijakov nižjih letnikov v šole

Matične učilnice 1. letnik 1. a – BIO2 1. b – JEZ3 1. c – ZGO1 1. d – MAT3 Matične učilnice 2. letniki 2. a – LIK 2. b – MAT3 2. c – ZGO1 2. d – DRU Matične učilnice 3. letniki 3. a – JEZ3 3. b – BIO2 3. c...
Dostopnost