Skoči na glavno vsebino

Na gimnazijo Brežice se vsako leto vpiše veliko število nadarjenih učencev. Naša šola ima bogate izkušnje z organiziranjem priprav na različna tekmovanja iz znanja, z organizacijo naravoslovnih taborov, smučarskih tečajev, številnih strokovnih ekskurzij, kjer so lahko dijaki razširjali in poglabljali svoje znanje, bili smo jim mentorji pri številnih raziskovalnih nalogah…izkušenj dela z nadarjenimi nam torej ne manjka.

Zavedamo pa se, da nadarjeni učenci lahko uresničijo svoje potenciale v polni meri le, če upoštevamo vse njihove značilnosti in če jim je omogočeno tudi druženje z drugimi nadarjenimi dijaki tudi izven matičnih oddelkov, zato na šoli uvajamo tudi nove načina dela z njimi.

Smo med prvimi srednjimi šolam v Sloveniji, ki so pričele uresničevati koncept vzgojno izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki. V lanskem šolskem letu smo zaključi štiriletni projekt uvajanja, ki je potekal v sodelovanju z  Zavodom za šolstvo.Učitelji bogatijo svoje znanje za delo z nadarjenimi učenci, načrtujejo nekatere nove vsebine in dejavnosti, pričenjamo z oblikovanjem individualiziranih učnih načrtov za dijake, ki so izrazili to željo.

Vse navedeno za učitelje in strokovne delavce šole predstavlja nov izziv, ki ga sprejemamo z pedagoško odprtostjo.

Vsako leto izvedemo vikend tabor za nadarjene dijake, popoldanske ali sobotne delavnice, na katere povabimo devetošolce,  povezujemo se z Gimnazijo Trbovlje in drugimi gimnazijami po Sloveniji in jim prenašamo naše izkušnje in spoznanja.

asist. mag. Gordana Rostohar

Koordinatorica dela z nadarjenimi dijaki

Dostopnost