Skoči na glavno vsebino

30 let prostovoljskega socialnega dela na Gimnaziji Brežice

Prostovoljsko delo mladih, ki predstavlja pomemben vidik vzgojnega dela z dijaki, ima na Gimnaziji Brežice že dolgo in bogato tradicijo, pričelo se je že leta 1989 pod okriljem Centra za socialno delo Krško, od leta 1994 pa ga izvajamo kot samostojni projekt. Njegov namen je predvsem nudenje pomoči  posameznikom in skupinam ljudi, ki so iz različnih razlogov ogroženi z vidika socialne varnosti ali duševnega zdravja ali bi to lahko postali. Prostovoljsko socialno delo gimnazijcev razumemo kot pomembno obliko razvijanja socialne odgovornosti mladih.

Pri izvajanju dejavnosti sodelujemo s Slovensko filantropijo in smo vključeni v slovensko mrežo prostovoljskih organizacij.

Nameni in cilji prostovoljskega dela:

ZA DIJAKE:

 1. vzgajanje etičnih in socialnih vrednot, zlasti vrednote solidarnosti;
 2. razvijanje socialne občutljivosti za soljudi in ranljive posameznike v družbi;
 3. razvijanje empatije;
 4. razvijanje komunikacijskih spretnosti in socialnih veščin udeležencev v programu;
 5. sprejemanje različnosti;
 6. osebnostno zorenje in rast ob prostovoljnem delu;
 7. širjenje socialnih horizontov in oblikovanje večje odgovornosti do družbe;
 8. povezovanje s prostovoljci iz drugih okolij;
 9. spoznavanje institucij, ki delajo z ljudmi.

ZA UPORABNIKE:

 • družabništvo starejšim osebam v domovih za starejše;
 • družabništvo otrokom s posebnimi potrebami;
 • družabništvo osebam z težavami v duševnem zdravju;
 • lajšanje življenjskih stisk otrokom iz družin z neugodno psihosocialno klimo;
 • večja socialna integracija izključenih otrok, mladostnikov in odraslih.

Aktivnosti in dejavnosti

Gimnazijci opravljajo prostovoljsko socialno delo, izvajajo učno in osebno pomoč, pomagajo pri izvajanju projektnih dejavnosti v Domovih za starejše občane in v sodelovanju z drugimi organizacijami. V zadnjih letih pogosteje organiziramo različne prostovoljske dejavnosti in akcije celotnih oddelkov, kot pa individualno prostovoljsko delo. Dijaki se zavežejo, da bodo izbrano prostovoljno delo opravljali odgovorno, na šoli pa jim nudimo vso potrebno mentorstvo pri tem. Pri izvajanju različnih prostovoljskih akcij so tako zelo dragoceni razredniki posameznih oddelkov in posamezni učitelji z veliko socialnega posluha.

Koordinatorica prostovoljskega socialnega dela:

Dr. Gordana Rostohar

Dostopnost