Razredniki

Oddelek

Ime in priimek

razrednika/razredničarke

Matična

učilnica

1. a Pavel Šet BIO2
1. b Renata Gavranič JEZ2
1. c Nataša Šekoranja Špiler ZGO1
1. d (š) Gregor Avsec MAT4
2. a Zdenka Senica Grubič LIK
2. b Barbara Valentinčič Barlič MAT3
2. c Mateja Strnad Zorec KEM2
2. d (š) Mateja Raušl JEZ3
3. a Boštjan Špiler ZEM
3. b Elica Tomše FIZ2
3. c Ema Maček DRU
3. d (š) Jana Krmpotič JEZ1
4. a Gregor Kopinč MAT1
4. b Mira Urek Jesenšek SLO1
4. c Simona Tusun GLA
4. d Sandi Rašović SLO2

Dostopnost