Gimnazijski program nekoliko drugače

Obvezne izbirne vsebine so dejavnosti, ki jih šola ponuja dijakom z veliko mero avtonomije, izvaja pa praviloma v strnjeni obliki.

Obvezne izbirne vsebine (OIV) so dejavnosti, ki jih morajo dijaki opraviti do zaključka izobraževanja, saj so del gimnazijskega predmetnika.

OIV se delijo na:

  • vsebine, obvezne za vse (obvezni del),
  • vsebine, obvezne za gimnazije,
  • dijakovo prosto izbiro (izbirni del).

Šolsko leto 2020/2021

Katalog OIV – dijakova prosta izbira 2020-21

obrazci OIV:

Dnevnik opravljenih izbirnih programov

Prošnja za priznanje ur, opravljenih v drugi organizaciji in potrdilo o sodelovanju


Dostopnost