Skoči na glavno vsebino

Spoštovane učenke in učenci zaključnih razredov osnovnih šol!

Gimnazija Brežice je posavska srednja šola z dolgoletno tradicijo. Naša gimnazija že sedemdeset let omogoča dijakom pridobiti kakovostno znanje, razvija njihovo ustvarjalnost, iniciativnost, samostojnost in solidarnost. V domači regiji je poznana predvsem po kvalitetnem delu, dobrih medsebojnih odnosih in pestri ponudbi obšolskih dejavnostih. Učiteljski zbor ima bogate izkušnje, kar zagotavlja kvalitetno pedagoško delo, hkrati pa si skupaj z dijaki prizadevamo ustvarjati sodobno šolo.

V šolskem letu 2018/19 bomo izvajali gimnazijski program v štirih oddelkih in novost v naši regiji, gimnazijski program (športni oddelek). Gimnazija s športnim oddelkom je različica splošne gimnazije s poudarkom na športni vzgoji.

Športni oddelek omogoča dijakom – športnikom lažje in uspešnejše usklajevanje šolskih in športnih obveznosti. Prednosti športnega oddelka so:

– v oddelku je le do 18 dijakov;

– dijaki imajo na voljo ure organizirane učne pomoči – OUP;

– dijaki se s profesorji dogovarjajo za napovedano pisno in ustno ocenjevanje znanja;

– možnost učenja na daljavo preko spletnih učilnic;

– več ur športne vzgoje;

– šola v naravi, kjer dijaki realizirajo dejavnosti v okviru OIV;

– delo v oddelku poleg razrednika vodita in nadzirata pedagoški in športni koordinator;

– možnost dodatnega dogovora o prilagajanju šolskih obveznosti za dijaka – športnika zaradi povečane športne obremenitve.

V drugem in tretjem letniku omogočamo dijakom pestro izbiro predmetov, tako da lahko vsak razvija svoje prednostno področje.

Učitelji brežiške gimnazije smo usposobljeni in odločeni dijakom nuditi čim več znanja in vzpodbud, ob katerih lahko uresničujejo svoje sposobnosti in dosegajo želene cilje. Trudimo se prisluhniti  željam in potrebam dijakov. Za njih si vzamemo čas in spoštujemo njihovo mnenje, če je le mogoče, ga tudi upoštevamo.

Želimo prispevati k dobri samopodobi mladih, kar je za odraščanje in uspeh v šoli zelo pomembno. Naš cilj je ustvarjati dobro in varno šolo, v kateri niso pomembni zgolj rezultati, ampak tudi prijazni in iskreni odnosi med vsemi, ki z našo gimnazijo živimo.

V šolskem letu 2017/2018 našo šolo obiskuje 400 dijakov v 15 oddelkih. Gimnazija Brežice sodi med najuspešnejše slovenske gimnazije, kar izkazujemo z vsakoletnimi udeležbami na tekmovanjih znanj, uspehom dijakov na splošni maturi, ki je nad slovenskim povprečjem, deležem zlatih maturantov, razvejanim in bogatim programom obveznih vsebin in dejavnosti na šoli, med katerimi naj omenimo kvalitetne mednarodne izmenjave s šolami  ter projektno delo.

Vsako leto organiziramo med dijaki zelo priljubljen tabor NADgibko in različne delavnice ter strokovne ekskurzije za nadarjene dijake, na katere povabimo tudi devetošolce in njihove mentorje. Bili smo prva srednja šola v Sloveniji, ki je pričela sistematično uresničevati koncept dela z nadarjenimi dijaki, zato so nas na številnih strokovnih srečanjih predstavili kot primer dobre prakse. Smo edina slovenska srednja šola, vpisana na evropski zemljevid točk za talente – Talent map of Europe.

Dijaki brežiške gimnazije tako poleg kakovostnega znanja pridobijo tudi vrsto drugih znanj in izkušenj za življenje, kajti pouk nadgrajujemo s številnimi dejavnostmi, ki so pomemben del vsakodnevnega delovnega utripa šole.

Naši učitelji ustvarjajo dijakom prijazno šolo in skupaj z njimi dosegajo odlične rezultate. Na šoli cenimo znanje, dobre medsebojne odnose in strpnost.

Spoštovani učenke in učenci zaključnih razredov osnovnih šol, vabim vas in vaše starše na informativni dan, ki bo v petek, 9. februarja 2018, ob 9. in 15. uri ter v soboto, 10. februarja 2018, ob 9. uri.

 

Naj postane Gimnazija Brežice naslednja štiri leta vaša nova šola!

Dobrodošli pri nas v novem šolskem letu!

Pri nas se dogaja!

Znanje in prijateljstvo, z roko v roki.

 

Uroš Škof, ravnatelj

Dostopnost