Skoči na glavno vsebino

V četrtek, 19. maja 2016, smo na nagradni strokovni ekskurziji z dijaki 4. letnika ekonomske gimnazije povezali znanje iz podjetništva in ekonomije z ogledom uglednih novomeških družb. Na obisku smo bili pri uspešnem evropskem proizvajalcu karavanov Adria Mobil in vodilni generični farmacevtski družbi Krka.

Dijaki so se pri pouku pripravili na obisk, kjer so predstavili poslovanje izbranih dolenjskih podjetij s tržnega, lastniškega in tehnološkega vidika. Sledila sta prijazen poslovni sprejem in topla dobrodošlica v podjetju. Predstavnikom podjetij smo podarili glasilo dijakov Gimnazije Brežice Gib, da bodo lahko začutili ustvarjalnost naših dijakov in se seznanili s šolskimi uspehi. Program obiska je obsegal ogled galerije z mejniki v razvoju podjetja, kratko predstavitev zgodbe o uspehu, predstavitveni film o podjetju in voden ogled proizvodnega postopka z razgovorom. Ob slovesu so nam zaželeli veliko uspeha na splošni maturi in pri študiju na fakultetah, mi pa njim še naprej uspešno poslovno pot v prihodnosti. Veselimo se ponovnega snidenja in poslovnega sodelovanja.

Zgodba o uspehu družbe Adria Mobil, ki še danes povzema načela izvirnega slogana »Living in Motion«, se je začela pred 50 leti. V takratni zibelki industrijske revolucije Dolenjske IMV (Industrija motornih vozil) je zaradi uvedbe deviznih pravic z gospodarsko reformo leta 1965 začelo primanjkovati deviz za uvoz repromateriala v proizvodnji dostavnih vozil. V podjetju so iskali rešitve za financiranje proizvodnje. Inženir Martin Sever je imel vizijo o željah ljudi v Evropi pri preživljanju prostega časa ob morskih obalah, obrežjih rek in jezer, v gorah … Narisal je skico, s sodelavci izdelal osnutek in v dveh mesecih skonstruiral prvi prototip lahke, vodljive, napredno grajene, dobro opremljene in predvsem cenovno dostopne bivalne prikolice adria 375. Odpeljal jo je na sejem v Stockholm, ponudil zahtevnemu skandinavskemu trgu, jo uspešno prodal in devize vložil v proizvodnjo dostavnih vozil. Počitniške prikolice so takrat izdelovali tudi v proizvodnem obratu v Brežicah na lokaciji današnjega Nakupovalnega centra Intermarket. Iz IMV-holdinga se je hčerka Adria Mobil osamosvojila leta 2000, ko je postala največja slovenska izvoznica.

Danes je Skupina Adria Mobil vključena v holding ACH, d. d. Ljubljana in ima poleg matične še 3 odvisne družbe v Sloveniji in 9 odvisnih družb po svetu (Hrvaška, Nizozemska, Španija, Švica, Danska, Velika Britanija in Ruska federacija). Koncernski način vodenja se kaže tudi v razvoju in proizvodnji inovativnih počitniških prikolic, avtodomov in vanov z vrhunskim dizajnom in kakovostjo. V pollstoletnem obdobju je bilo prodanih več kot pol milijona počitniških prikolic, 70 tisoč avtodomov in 10 tisoč mobilnih stanovanjskih enot. Vodja proizvodnje Zdravko Dušič nam je razložil proces proizvodnje in nas vodil pri ogledu proizvodnih linij, kjer smo opazovali nastajanje prestižnih avtodomov in vse bolj priljubljenih vanov.

Damir Dominić iz Odnosov z javnostmi nam je pojasnil njihovo formulo uspeha: 60 % produkti, 30 % blagovna znamka in 10 % prodajna mreža. Blagovna znamka Adria zaseda 1. mesto med proizvajalci avtodomov in vanov ter 4. mesto med proizvajalci počitniških prikolic v Evropi. Ob tem ostaja poslanstvo družbe enako kot doslej ‒ partner za prosti čas z vizijo dolgoročne rasti in razvoja podjetja s ciljem biti eden vodilnih globalnih proizvajalcev izdelkov in ponudnikov storitev za prosti čas. V družbi načrtno gradijo organizacijsko kulturo in klimo, veliko pozornosti namenjajo naložbam v zaposlene, saj je »adrijaš« odgovoren, spoštljiv, samokritičen in pripaden podjetju.

Najpomembnejše strateške razvojne usmeritve družbe Adria Mobil v obdobju 2016‒2020 so: doseganje rasti nad povprečjem trga in široka regijska prisotnost, usmerjenost v produktne in storitvene inovacije, odličnost v dizajnu in ustvarjanje izjemne uporabniške izkušnje, obvladovanje nabavne verige, logistike proizvodnje in kakovosti za kupca, organizacijska kultura in razvoj zaposlenih, donosnost poslovanja nad standardi panoge ter finančna trdnost.

Krka_4. e_19.5.2016a

V delniški družbi Krka poslanstvo »Živeti zdravo življenje« uresničujejo z vrhunskimi izdelki in storitvami, ki pripomorejo h kakovostnemu in bolj zdravemu življenju. Njihove vrednote so hitrost in fleksibilnost, partnerstvo in zaupanje ter kreativnost in učinkovitost.

Na Krkini osrednji novomeški lokaciji v Ločni, kjer je obvladujoča družba Skupine Krka, smo si ogledali sodobno tovarno za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol 2, Krkino največjo, 200-milijonsko naložbo, ki omogoča letno proizvodnjo 4,5 milijarde tablet in kapsul. Iz panoramskega dvigala smo opazovali vsakodnevno poslovno dogajanje v sedemnivojskem objektu na 55.000 m3, ki je z mostovi povezan s tremi stavbami, s proizvodnim blokom Notol 1, z visokoregalnim skladiščem končnih izdelkov in s pakirnim blokom. Notol 2 je zaprt sistem proizvodnje, zasnovan na vertikalno-gravitacijskem pretoku materialov (surovin, medizdelkov, polizdelkov), ki jih prek priključnih postaj odmerjajo v zabojnike, granulatorje, tabletirke, kotle za oblaganje, pregledne stroje in na pakirne linije. Z izbrano proizvodno opremo in najboljšo razpoložljivo tehnologijo s področja varstva okolja omogoča obrat učinkovito rabo energije, odpadnih surovin, hkrati pa manjše izpuste nevarnih snovi v okolje. Proizvodnja je visoko avtomatizirana, računalniško vodena z vključenim internim transportom in tako zagotavlja najvišjo stopnjo varnosti izdelkov ter zaščite zaposlenih. V skupini Krka potekajo naložbeni projekti, s katerimi bodo proizvodne zmogljivosti v nekaj letih povečali na več kot 17 milijard tablet in kapsul.

Marketinško-prodajno mrežo sestavlja skupaj s proizvodno-distribucijskimi podjetji 28 odvisnih družb in 19 predstavništev po svetu. V okviru strategije poslovanja so si zastavili cilj uravnotežene prodaje na šestih različnih območjih: Slovenija, Jugovzhodna Evropa (še posebej Hrvaška, Romunija in Bolgarija), Vzhodna Evropa (Ruska federacija, Ukrajina, Kazahstan, Uzbekistan, Gruzija in Azerbajdžan), Srednja Evropa (Poljska, Češka republika, Madžarska in Litva), Zahodna Evropa (Nemčija, Velika Britanija, nordijske države in Italija) in Čezmorska tržišča. Krka pa trži svoje izdelke tudi v Afriki, na Arabskem polotoku in Daljnem vzhodu.

Strateško usmeritev v razvoj lastnih generičnih zdravil uresničujejo tudi z vlaganjem v razvojno-raziskovalne zmogljivosti. Strategija razvoja skupine Krka za obdobje 2016–2020 je dosegati povprečno letno količinsko rast prodaje v višini najmanj 5 %, hkrati z organsko rastjo zagotavljati rast tudi s prevzemi in dolgoročnimi poslovnimi povezavami (vključno z joint ventures), krepitev farmacevtsko-kemijske dejavnosti in v njenem okviru povečanje ponudbe na treh ključnih terapevtskih področjih (bolezni srca in ožilja, bolezni prebavil in presnove ter bolezni osrednjega živčevja) ob hkratnem vstopanju na nova področja (onkologija, protivirusna zdravila, podobna biološka zdravila), dosegati najmanj tretjinski delež novih izdelkov v skupni prodaji, prednostna usmeritev na evropske in srednjeazijske trge s poudarjeno usmerjenostjo na ključne trge (Slovenija, Hrvaška, Romunija, Ukrajina, Ruska federacija, Poljska, Madžarska, Češka republika, Slovaška, Zahodna Evropa), lansiranje izbranih izdelkov na izbrane ključne trge kot prvi »generik«, krepiti konkurenčne prednosti nabora izdelkov, ohranjati čim večji delež vertikalno integriranih izdelkov, izboljšati in povečati stroškovno učinkovitost uporabe sredstev in izdelkov ter povečati inovativnost vseh poslovnih funkcij.

Irena Papac, prof.

Dostopnost