Skoči na glavno vsebino

V letošnjem šolskem letu (2018/19) smo pričeli z izvajanjem novega Erasmus+ KA229 projekta (šolska partnerstva) z naslovom Šola kot odskočna deska za tvojo kariero (School as a Launch Pad of your Career). V projektu sodelujemo partnerske šole iz štirih držav. Iz Estonije, ki je tudi koordinatorica projekta, Portugalske, Turčije in Slovenije.

Erasmus + KA229 – School Exchange Partnerships 

School as a Launch Pad of your Career
Trajanje projekta: September 2018 – August 2020
Sodelujoče šole:
Narva Pähklimäe gümnaasium, Estonia
Şehit Yurdakul Alcan Ortaokulu, Turkey
Escola Secundária/3 de Barcelinhos, Portugal
Gimnazija Brežice, Slovenia

Partnerske organizacije smo oblikovale strateško partnerstvo, da bi si izmenjale izkušnje, povezane z razvojem zaposlitvenih kompetenc dijakov in njihovo vključitvijo na trg dela. Vsi partnerji se želimo odzvati na izzive trga dela in preprečiti brezposelnost dijakov. Projekt je zasnovan tako, da udeležencem pomaga povezati svoje interese in sposobnosti s poklicem, ki ga želijo izbrati v prihodnosti. Udeleženci projekta bodo pridobili teoretične in praktične veščine na področju poklicnega in kariernega razvoja. Kot rezultat izvajanja tega projekta bo vsak dijak pripravil svoj individualni portfelj, ki mu bo služil kot izhodišče za razvoj kompetenc za zaposljivost, ter razvil nekatere druge, za zaposlitev pomembne, veščine, kot je pisanje življenjepisa, intervju, delo v skupini. načrtovanje in uresničevanje ciljev, časovno upravljanje in finančna pismenost. Dejavnosti bodo potekale v obliki 4 tematskih enot in 4 srečanj v različnih državah: Tematske enote so naslednje:

Odkrijte se!
Dokumentacija
Komunikacija
Vaja dela mojstra

Dijaki bodo analizirali stanje na trgu dela v državi in ugotovili, kateri so najbolj iskani poklici. V okviru usposabljanja se bodo sestajali s predstavniki različnih poklicev. Poleg tega se lahko portfelj kasneje uporabi kot primer skupne izkušnje in osebne rasti tudi za druge dijake, ki bi želeli razviti svoje kompetence.

V okviru projekta so predvidena štiri srečanja v štirih različnih državah udeleženkah. Vsaka partnerska država ima strokovno področje, v katerem je boljša od drugih držav, ki sodelujejo v projektu. Srečanja v različnih državah bodo udeležencem dala priložnost, da raziščejo situacijo v vsaki posamezni državi, izkusijo življenje in delo v posamezni tuji šoli in sodelujejo pri dogodkih, ki so na voljo le v specifičnem okolju vsake države in šole. Ta srečanja bodo prav tako spodbujala pomembne veščine, kot so zaposljivost in socialno-izobraževalni in osebni razvoj ter sodelovanje v civilnem in družbenem življenju. Na srečanjih se bo razvijalo partnerstvo med izobraževalnimi institucijami, udeleženci pa bodo spoznali različne poglede na vseživljenjsko učenje in z izkušnjo mobilnosti še izboljšali kakovost in učinkovitost svojega učenja.

Več o projektu tudi na spletni strani koordinatorske šole: https://pahklimae.edu.ee/et/erasmus-est

Dostopnost