Skoči na glavno vsebino

Švica – čudovita gorska dežela, poznana po bankah, urah, čokoladi, siru …

Ob zadostnem številu prijav bomo ekskurzijo izvedli junija 2024. Program ekskurzije, ceno in plačilne pogoje si preberite v okencu na desni strani.

Informacije o ekskurziji dobite pri prof. Renati Gavranič, kabinet tuji jezik II.

Cilji in namen ekskurzije

Cilj in namen ekskurzije je, da dijaki že pridobljeno znanje z ogledom določenih naravnih in kulturnih znamenitosti utrdi ali pa, da si pridobi novo znanje.

Za ekskurzijo so pomembni naslednji cilji (izbrani so najpomembnejši):

 • Dijaki pridobijo in poglobijo jezikovna znanja nemškega jezika;
 • Z opazovanjem in ob razlagi spoznavajo nekatere naravne in družbene značilnosti alpskega sveta, preko katerega nas bo vodila pot;
 • Spoznajo več jezikovno značilnost Švice;
 • Spoznajo večja naselja (Zürich) in njegove turistične znamenitosti;
 • Ob ogledu starega mestnega jedra v Zürichu spoznajo nekatere značilnosti srednjeveških mest in pomembnejše zgradbe;
 • Spoznajo najpomembnejše mejnike v zgodovini Švice;
 • Na primeru kantona Appenzell spoznajo s katerimi problemi se soočajo prometno odmaknjena območja in spoznajo značilnost kmetijstva Švice in si ogledajo tipično švicarsko sirarno;
 • Cilj ekskurzije je tudi razvijati pozitivnega odnosa do narave;
 • Seznanijo se s turističnim pomenom Bodenskega jezera;
 • Spoznajo pomen in vlogo Liechtensteina;
 • Spoznajo zgodovino Avstrije in zimsko-športni pomen Innsbrucka in se seznanijo z osnovnimi načeli kulturne dediščine.
Dostopnost