Današnjega prvega dneva pouka se je udeležila približno polovica vseh letošnjih maturantov. Dijaki so imeli na urniku slovenščino, matematiko, sociologijo in psihologijo. Dijaki so bili ob vstopu v šolo bolj zadržani in previdni. V šolskih prostorih se morajo držati določenih navodil, s katerimi se preprečuje morebitno širjenje okužbe virusa. Med drugim morajo ob vstopu v šolo imeti na sebi zaščitno masko, si razkužiti roke in povsod ohranjati varno razdaljo 1,5 do 2 metrov. V skladu s priporočili pristojnega ministrstva in NIJZ smo prilagodili hišni red za ta čas, ki je objavljen na spletni strani šole. Dijakom smo poslali navodila, kako se vstopa v šolo, da ohranjajo primerno razdaljo. Ob vstopu v šolsko stavbo in po hodnikih morajo vedno nositi zaščitno masko ter, da si lahko ob prihodu v učilnico masko snamejo. Med poukom so lahko brez maske, prav tako so v vsaki učilnici na voljo razkužila, topla voda in milo ter na vidnem mestu tudi infografike z navodili in priporočili, kako si pravilno umiti roke, kašljati ter si nadeti oz. sneti masko.

Fotografija: Posavski obzornik

Dostopnost