Skoči na glavno vsebino

Dijakom 4. letnika bomo spričevala podelili v ponedeljek, 25. 5. 2020. Predmetni in popravni izpiti v majskem roku bodo potekali 27. in 28. 5. 2020. Dijaki se morajo na izpit prijaviti najkasneje do 25. 5. 2020 do 13. ure preko spletnega obrazca, ki so ga prejeli po elektronski pošti.

OBJAVA RAZPOREDA
Razpored izpitov bo dijakom posredovan po elektronski pošti. Dijaki so dolžni razpored večkrat in sproti preverjati, če bi morebiti prišlo do sprememb.

OMEJITVE
V majskem roku lahko dijaki opravljajo največ en popravni izpit/dva predmetna izpita za zviševanje ocene/en popravni izpit in en predmetni izpit (predmetni izpit se opravlja po uspešno opravljenem popravnem izpitu).

Dostopnost