Skoči na glavno vsebino

UPRAVNI ODBOR ŠOLSKEGA SKLADA

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-G) je Ministrstvo za šolstvo in šport leta 1998 z dopisom ravnateljem še dodatno priporočalo ustanovitev šolskih skladov po posameznih šolah. Po teh priporočilih in lastnih pobudah zaposlenih je bil 23. avgusta 1999 na naši šoli sprejet sklep o ustanovitvi šolskega sklada. Na osnovi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-G) Uradni list RS, št. 36/2008 z dne 11. 4. 2008, pa je vsaka šola obvezana k temu, da ustanovi šolski sklad.

k

Člani šolskega sklada

1. Zoran Zlatič

2.  Dušan Lipej

3. Cvetka Župevc

4. Ivan Učanjšek

5. Elica Tomše

6. Mateja Raušl

7. Nika Ogorevc

h

Namen šolskega sklada

Iz šolskega sklada se financirajo dejavnosti, ki niso sestavni del izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev.

Dejavnost šolskega sklada

Delo šolskega sklada naše šole je usmerjeno predvsem v pridobivanje sredstev za zagotavljanje nadstandardnih učnih programov in omogočanje vsem dijakom udeležbo v njih.

Če želiš nekomu povedati nekaj lepega, naredi to TAKOJ.

Dostopnost