Skoči na glavno vsebino

Avtorica: dr. Gordana Rostohar

Izvleček

V prispevku najprej predstavljamo rezultate spletne ankete s 113 starši dijakov brežiške gimnazije o tem, s kakšnimi izzivi so se soočale njihove družine v prvih dveh tednih po razglašeni COVID-19 epidemiji, kaj jim je povzročalo največ stresa, kako so ohranjali dobro razpoloženje, kako so organizirali prosti čas. Na kratko je povzeto tudi psihoedukativno delovanje šolske svetovalne službe. V drugem delu prispevka je opisano, kako so dijaki Gimnazije Brežice doživljali šolanje na daljavo. V spletni anketi, v kateri je sodelovalo 62 % dijakov šole, smo raziskovali, kako obremenjeni so se čutili s šolskim delom, ali so imeli težave z motivacijo za učenje, ali so imeli več težav z razumevanjem učne snovi, kako pogosto so prosili za dodatno razlago učitelje ali sošolce, kako pogosto so dvomili v svoje sposobnosti, kako pogosto so bili utrujeni, kako realna so se jim zdela pričakovanja učiteljev, kako zadovoljni so bili z načini komunikacije učiteljev …, vse v primerjavi z obdobjem pred epidemijo. Posebej nas je tudi zanimalo, kako pogosto so dijaki v času epidemije doživljali posamezne prijetne in neprijetne čustvene reakcije, povezane s šolo. Na podlagi ugotovitev, da je mnogo dijakov doživljalo težave z motiviranjem za učenje, z načrtovanjem in organiziranjem, da so številni imeli različne težave kognitivne narave, da jih je bilo več kot polovica med epidemijo zaskrbljenih glede šole, več kot 40 % frustriranih in nezadovoljnih, približno toliko tesnobnih, da so doživljali nemoč … imamo tako pred morebitnim ponovnim zaprtjem šol in prehodom na šolanje na daljavo, več konkretnega vedenja o tem, kaj se v psihičnem smislu v tem času lahko dogaja z dijaki in se lahko bolje pripravimo na to, kako učinkoviteje organizirati svetovanje na daljavo in katerim vsebinam pri tem dati večji poudarek.

Ključne besede:

življenje družin v času COVID-19 epidemije; doživljanje šolanja na daljavo; čustvene reakcije, povezane s šolo, med epidemijo.

Dostopnost