Skoči na glavno vsebino

Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport nas je v okrožnici z dne 26. 11. 2020 seznanilo s sklepom, ki je bil oblikovan na podlagi predloga Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje.  Sklep določa, da se pouk v srednjih šolah v šolskem letu 2020/2021, organizira v enem ocenjevalnem obdobju in nalaga šolam, da uskladijo Šolska pravila ocenjevanja.

Na šoli smo uskladili šolska pravila ocenjevanja, ki so dostopna na naši spletni strani.

Na učiteljskem zboru smo obravnavali priporočila glede ocenjevanja znanja na daljavo in sprejeli naslednje sklepe:

  • Predmetni učitelj seznani dijake s spremenjenimi načini, kriteriji in roki ocenjevanja.
  • Mrežni plan ocenjevanja znanja za preostanek šolskega leta bomo dopolnili in javno objavili do 22. januarja 2021.
  • Glede na spremenjene razmere v času izvajanja pouka na daljavo, lahko učitelj prilagodi število predvidenih ocen v šolskem letu in načine ocenjevanj (upoštevamo okoliščine izvajanja pouka na daljavo in pridobivanja ocen).
  • Vsak učitelj popravi oz. dopolni načrt ocenjevanja znanja in z vsemi spremembami seznani dijake pri urah pouka.
  • Pri preverjanju in ocenjevanju znanja bomo upoštevali Priporočila za preverjanje in ocenjevanje znanja v srednjih šolah v času pouka na daljavo, ki jih je napisal Zavod RS za šolstvo.

Vir fotografije: Magnet.me na spletni strani Unsplash, 3. 12. 2020

Dostopnost