Skoči na glavno vsebino

Ekonomija

Predmet ekonomija je temeljni strokovni predmet, ki posreduje temeljna splošnoekonomska znanja, pomembna za razumevanje ekonomskih pojmov in procesov v Sloveniji in sodobnem svetu ter razvija najširšo ekonomsko logiko.

Pri predmetu ekonomija želimo dijakom pokazati, da ekonomija ni le abstraktna znanost, temveč veda, ki pojasnjuje vsakodnevno poslovno življenje ljudi in pomaga razumeti njihovo zelo kompleksno ekonomsko okolje.

Tako postane ekonomija praktična znanost, ki ljudem pomaga pri odločitvah (npr. kam naložiti prihranke) in razumevanju od česa so odvisni njihovi dohodki, delovanja zakona ponudbe in povpraševanja, itd). Znanja in vedenja, ki jih pridobijo dijaki pri tem predmetu, omogočajo: splošno razumevanje delovanja tržne družbe in lažje vključevanje v tržno družbo, ne glede na izbiro nadaljnjega izobraževanja dijaka, lažjo izbiro smeri nadaljnjega izobraževanja na ekonomsko poslovnem področju, hitrejše dojemanje ekonomske teorije in ekonomskih procesov pri poglabljanju znanj v terciarnem izobraževanju, razvijanje kompetenc, veščin in spretnosti, ki dijakom omogočajo učinkovit študij in kasnejšo uporabo znanja v delovnem procesu

VREDNOTENJE DOSEŽKOV

Preverjanje in ocenjevanje znanja iz ekonomije je pisno in ustno in poteka skladno s Pravilnikom o ocenjevanju znanja v srednji šoli.

Dostopnost