Skoči na glavno vsebino

Enako kot v preteklem šolskem letu smo tudi letos za nadarjene devetošolce na gimnaziji organizirali različne delavnice in jih izvedli 9. 3. 2016.

Njihov namen je bil spodbuditi razvijanje višjih ravni mišljenja, kritično razmišljanje, ustvarjalnost, učiti jih samostojnega laboratorijskega in eksperimentalnega dela, predstaviti jim algoritmičen način razmišljanja, dati jim možnost  preizkusiti se v različnih športnih disciplinah.

Odziv pri devetošolcih je bil malo manjši kot v preteklem letu, prišlo jih je 54, vsak je izbral po dve delavnici od ponujenih 9 v vsakem sklopu. Skupaj so imeli tako na izbiro 14 različnih delavnic in so res lahko med njimi izbirali glede na svoje interese.

Pri matematiki so spoznavali znamenite točke trikotnika s programom Geogebra, pri fiziki je za naravoslovje navdušen devetošolec spoznal kako uporabljati računalnik pri fizikalnih merjenjih, pri biologiji so se devetošolci s pomočjo laboratorijskega dela in metodo reševanja problema ukvarjali s katalizatorji, pri kemiji so izvajali različne eksperimente. Informatiki so programirali s Scratchem.

Pri angleščini so preizkušali svoje znanje besedišča z besednimi igrami in kreativno oblikovali zaključek Ezopove basni, pri francoščini so se naučili kar veliko število novih besed.

Ustvarjalne sposobnosti, estetske vrednote, občutljivost za umetniško besedo, izražanje v različnih žanrih in spretnosti v pisanju so razvijali v literarni delavnici.

Naslov zgodovinske delavnice je bil: »Le vkup, le vkup uboga gmajna«, zajemala je terensko delo po sledeh kmečkih uporov v Brežicah. Geografi so raziskovali in analizirali podatke na spletni strani Statističnega urada RS.

S temeljnimi načeli debate so se spoznali pri sociologiji, o doživljanju anksioznosti so se pogovarjali pri psihologiji in tudi spoznali načine uspešnega soočanja z anksioznostjo ter se preizkusili v vizualizaciji.

V likovni delavnici so spoznali in izkusili likovno govorico gestualnega slikarstva Abstraktnega ekspresionizma  21. stoletja.

Veliko zanimanja je bilo tudi za športne delavnice,  tisti, najbolj zagreti za šport, so se lahko preizkusili v različnih športnih disciplinah, skupaj z gimnazijci.

Devetošolci s talenti in potenciali na različnih področjih so imeli veliko priložnosti za sproščeno poglabljanje znanja in za druženje z vrstniki, ki imajo interese, podobne njihovim. Spoznali so se tudi z gimnazijci, ki so bili v vlogi asistentov profesorjev, ki so izvajali posamezne delavnice in pri nekaterih tudi predlagali tematiko delavnic.

Sodeč po njihovih izjavah so se pri nas počutili dobro, bili so aktivni, ustvarjalni in sproščeni. Tudi profesorji so v evalvacijskih poročilih napisali, da so z izvedbo zadovoljni in so pohvalili tako sodelovanje devetošolcev kot dijakov asistentov.

Za deset  devetošolcev se pomladno druženje z brežiškimi dijaki še ni zaključilo, saj bodo 27. maja 2016 z gimnazijci odšli na nagradno ekskurzijo v Salzburg.

Upamo, da bodo vsi, ki so nas obiskali, tokrat zgolj za en dan, v jeseni postali naši dijaki.

 

mag. Gordana Rostohar

Koordinatorica VIZ dela z nadarjenimi na Gimnaziji Brežice

Dostopnost