Gimnazija Brežice
Trg izgnancev 14
8250 Brežice
T: 07 49 92 350
E: gimnazija.brezice@guest.arnes.si

URADNE URE TAJNIŠTVA
Vsak delovni dan od 8.00 do 12.00. Uradne ure po telefonu in elektronskih medijih: vsak delovni dan med 8. in 12. uro.
Poslovni čas: vsak delovni dan med 7. in 15. uro.

OSTALE TELEFONSKE ŠTEVILKE

Knjižnica: 07/49-92-360
Računovodstvo: 07/49-92-354
Svetovalna služba: 07/49-92-364
Tajnik šolske maturitetne komisije: 059336351
Kabinet slovenščina: 07/49-92-367
Kabinet matematika: 07/49-92-363
Kabinet tuji jeziki 1 (angleščina): 07/49-92-369
Kabinet tuji jeziki 2 (nemščina, francoščina): 07/49-92-370
Kabinet geografija: 07/49-92-362
Kabinet zgodovina: 07/49-92-368
Kabinet športna vzgoja: 07/49-92-371
Kabinet kemija: 07/49-92-366
Kabinet biologija: 07/49-92-365
Kabinet fizika: 07/49-92-372
Kabinet informatika: 07/49-92-356
Kabinet ekonomija: 059336358
Kabinet umetnosti: 07/49-92-374
Kabinet družboslovja (psihologija, filozofija, sociologija): 07/49-92-377

KOLOFON
Spletno mesto Gimnazije Brežice poroča o šoli in o izobraževalni ponudbi te ustanove. Za pravilnost in popolnost informacij, ki jih najdete na spletni strani, ne prevzemamo odgovornosti. Objavljene vsebine nimajo značaja uradnega dokumenta. Spletno mesto Gimnazije Brežice vsebuje tudi povezave do drugih fizičnih in pravnih oseb, ki niso v pristojnosti šole.

Vse informacije in podobe, vsebovane na teh straneh, so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, so lahko reproducirani le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Na vsaki reprodukciji mora biti kot vir navedena Gimnazije Brežice.

Gimnazija Brežice si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni vsebino svojih spletnih strani, na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.

Gimnazija Brežice omogoča preko spletnih povezav tudi dostop do drugih spletnih informacij. Ker Gimnazija Brežice na njihovo vsebino nima nikakršnega vpliva, tudi ne prevzemamo odgovornosti za njihovo vsebino ter točnost in resničnost tam navedenih podatkov.

Kontaktna oseba za posredovanje informacij za medije: Uroš Škof, ravnatelj šole.

Dostopnost