Javne objave in razpisi

JAVNA NAROČILA, EVIDENČNI POSTOPKI IN OSTALI RAZPISI

EVIDENČNI POSTOPKI, objavljeno 2. 7. 2019:

  1. Sanacija sanitarij (obnova ženske garderobe pri šolski telovadnici) – 
  2. Sanacijsko intervencijska dela v veznem hodniku in učilnici RAČ1-
  3. Prenova kotlovnice – popravilo plinskega kotla –

JAVNI POZIV ZA ODDAJO PONUDB ZA STROKOVNE MATURANTSKE EKSKURZIJE ZA ŠOLSKO LETO 2019, objavljeno 8. 4. 2019

Dobava električne energije za obdobje 2 leti, objavljeno 30. 10. 2018.

Dobava zemeljskega plina, objavljeno 23. 5. 2017.

Razpis prostega delovnega mesta ravnatelj/ravnateljica Gimnazije Brežice, objavljeno 23. 3. 2018.

NAMERA O ODDAJI ŠOLSKIH PROSTOROV V NAJEM

V skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Gimnazija Brežice namero o oddaji v najem športno dvorano, velike predavalnice, učilnice za predavanje, razdelilnico hrane, učilnice za vadbo in računalniške multimedijske učilnice v popoldanskem času in ob koncu tedna za šolsko leto 2019/20.