Profesorski zbor in dopoldanska govorilna ura

PROFESORSKI ZBOR

Strokovni delavci šole so v tabeli razvrščeni po predmetnih področjih, ki jih poučujejo.

Profesorski zbor šole v šolskem letu 2019/2020

Profesorski zbor šole v šolskem letu 2018/2019

Elektronski naslovi profesorskega zbora 2018/19

DOPOLDANSKE GOVORILNE URE

Dopoldanske govorilne ure imajo učitelji enkrat tedensko in so v času ali uri, ko učitelj ne poučuje. Zaradi razporejanja učiteljev za nadomeščanje, se morajo starši k dopoldanskim govorilnim uram predhodno najaviti.

Razpored dopoldanskih govorilnih ur v šolskem letu 2019/2020

Razpored dopoldanskih govorilnih ur v šolskem letu 2018/2019