Svet šole

Zapisniki sestankov sveta šole:
1. dopisna seja Sveta šole, 31. 3. – 1. 4. 2020
1. redna seja Sveta šole