Svet staršev

Svet staršev skrbi za organizirano uresničevanje interesa staršev v šoli. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku. Predstavnik staršev predstavlja vse starše oddelka in o posameznem vprašanju izraža mnenje večine staršev.

Svet staršev v šolskem letu 2019/2020

Sestava sveta staršev Gimnazije Brežice v šolskem letu 2019/2020: Ivan Učanjšek, 1. a, Mateja Jankovič Čurič, 1. b, Zoran Zlatič, 1. c, Mojca Švigelj, 1. d, Liv Bertol, 2. a, Mateja Brence, 2. b, Marjeta Bratkovič, 2. c, Patricija Smerdej, 2. d, Dušan Lipej, 3. a, Jože Kovačič, 3. b, Vesna Kukavica, 3. c,  Anica Hribar, 4. a, Alenka Černelič Krošelj, 4. b, Vesna Balon Kek, 4. c.

Vabila, zapisniki in gradiva: