Svet staršev

Svet staršev skrbi za organizirano uresničevanje interesa staršev v šoli. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku. Predstavnik staršev predstavlja vse starše oddelka in o posameznem vprašanju izraža mnenje večine staršev.
Svet staršev v šolskem letu 2019/2020
Sestava sveta staršev šole v šolskem letu 2019/2020: Ivan Učanjšek, 1. a, Mateja Jankovič Čurič, 1. b, Zoran Zlatič, 1. c, Mojca Švigelj, 1. d, Liv Bertol, 2. a, Mateja Brence, 2. b, Marjeta Bratkovič, 2. c, Patricija Smerdej, 2. d, Dušan Lipej, 3. a, Jože Kovačič, 3. b, Vesna Kukavica, 3. c, Branko Pirc, 3. d,  Anica Hribar, 4. a, Alenka Černelič Krošelj, 4. b, Vesna Balon Kek, 4. c.
Vabila, zapisniki in gradiva:
1. seja sveta staršev (vabilo in zapisnik ter gradivo), 26. 9. 2019
2. seja sveta staršev (vabilo in zapisnik), 18. 2. 2020
3. seja sveta staršev (vabilo in zapisnik), 9. 6. 2020
1. dopisna seja sveta staršev (vabilo in zapisnik), 19. 5. – 21. 5. 2020
Izredna seja sveta staršev, ki se je izvedla 7. maja, s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije (videokonferenčna seja) na temo Izvajanja izobraževanja na daljavo v času izrednih razmer.