Svet staršev

Svet staršev skrbi za organizirano uresničevanje interesa staršev v šoli. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku. Predstavnik staršev predstavlja vse starše oddelka in o posameznem vprašanju izraža mnenje večine staršev.

Seje sveta staršev v šolskem letu 2019/2020

Sestava sveta staršev Gimnazije Brežice v šolskem letu 2019/2020

  • 1.seja sveta staršev (vabilo in zapisnik ter gradivo), 26. 9. 2019
  • 2.seja sveta staršev (vabilo, zapisnik in gradivo)