Skoči na glavno vsebino

Gimnazija Brežice bo usposabljala dijake mediatorje v mednarodnem evropskem projektu.

Gimnazija Brežice bo usposabljala dijake mediatorje v mednarodnem evropskem projektu.

Prvo srečanje koordinatorjev sodelujočih šol v Estoniji

Gimnazija Brežice je z letošnjim šolskim letom postala partnerska šola v evropskem projektu Erasmus+ z naslovom »Challenging conflicts in Schools«, v katerem sodelujejo še šole iz Estonije, Portugalske, Avstrije in Madžarske.

Zainteresirani dijaki nižjih letnikov se bodo udeležili nekajmesečnega usposabljanja za dijake mediatorje.

Seznanjali se ne bodo le s tehnikami reševanja konfliktov, temveč bodo spoznavali tudi sami sebe, svoja čustva in vedenjske vzorce v konfliktnih situacijah, saj bodo le tako lahko uspešni pri reševanju konfliktov svojih vrstnikov.

Usposabljanje bo vključevalo tako teoretično znanje kot uporabo naučenega v praktičnih situacijah, sprva v igrah vlog, kasneje pa v mediaciji resničnih življenjskih konfliktov pod vodstvom koordinatoric projekta Polone Masnec in Nine Iskra, ki na šoli poučujeta psihologijo in filozofijo.

V projektu sodelujejo šole iz Estonije, Portugalske, Avstrije in Madžarske.

Projekt se bo zaključil avgusta 2018, sodelujoče šole pa bodo na koncu objavile tudi e-priročnik v angleščini ter jezikih vseh držav partneric, ki bo vključeval program in primere dobre prakse usposabljanja dijakov mediatorjev.

Priročnik bo prosto dostopen in na voljo vsem zainteresiranim šolam v Evropi, ki bodo želele dijaško mediacijo izvajati tudi na svojih šolah.

Polona Masnec, prof., foto: www. poli.hu

Dostopnost