Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši, vljudno vas vabimo, da se udeležite prvega roditeljskega sestanka, ki bo v veliki predavalnici v novem prizidku, v 1. nadstropju Gimnazije Brežice, v četrtek, 3. 9. 2020, po naslednjem razporedu:

  • starši dijakinj in dijakov 1. a in 1. d(š)-oddelka s pričetkom ob 16. uri,
  • starši dijakinj in dijakov 1. b in c-oddelka s pričetkom ob 17.15.

Zaradi aktualnih epidemioloških razmer in omejenega števila ljudi v zaprtih prostorih vas vljudno prosimo, da se sestanka udeleži le eden od staršev.

Dnevni red:

  1. Nagovor ravnatelja Uroša Škofa ter  predstavitev letnega delovnega načrta gimnazije in hišnega reda.
  • Kratko predavanje šolske psihologinje dr. Gordane Rostohar z naslovom »Starševanje gimnazijcem«.

    Drugi del roditeljskega sestanka bo potekal v matičnih učilnicah z razredničarkami in razredniki.

  • Seznanitev z razredniki, letni delovni načrt šole, šolski red, izvolitev predstavnikov v Svet staršev, predstavitev delovanja šolskega sklada, dogovor o medsebojnem sodelovanju.

Ker želimo vsem staršem na roditeljskem sestanku zagotoviti najvišjo stopnjo varnosti ter preprečiti možnost okužb z virusom covid-19, vas vljudno prosimo, da dosledno upoštevate naša navodila in higienska priporočila.

Ohranjajte medsebojno varnostno razdaljo, nosite zaščitno masko in upoštevajte higienske ukrepe. V veliki predavalnici se zato usedite na označeno mesto.

                                                                                                         Ravnatelj:

                                                                                                     Uroš Škof, prof.

Dostopnost