Skoči na glavno vsebino

Vlada RS s ponedeljkom, 21. 2. 2022, odpravlja številne epidemiološke omejitve.  Veliko ukrepov se spreminja., to je vse kar morate vedeti. 

1. Ukinitev napotitve v karanteno in posodobitev navodil NIJZ

Vlada RS je na seji 18. 2. 2022 sprejela odločitev o ukinitvi napotitev v karanteno ob visoko rizičnih kontaktih (VRK) in tudi ob prehodu meje[1]. Nacionalni inštitut za javno zdravje z 19. 2. 2022 dalje prehaja na nov sistem obravnave COVID-19, in sicer brez iskanja kontaktov in napotovanja v karanteno.

NIJZ je na spletni strani https://www.nijz.si/vzgojainizobrazevanje objavil posodobljena Navodila vzgojnoizobraževalnim zavodom (VIZ) in dijaškim domovom (DD) ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu[2].

 2. Spremembe Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19[3]

V šoli od ponedeljka ni več obvezen pogoj PCT. To velja tako za učitelje kot za dijake.  V dejavnosti vzgoje in izobraževanja z 21. 2. 2022 ni potrebno osebi, ki opravljajo delo pri delodajalcu in uporabniku (dijaku ter drugem uporabniku) izpolnjevati pogoja PCT. Prav tako odlok ne določa več obveznosti samotestiranja zaposlenih in dijakov

Odlok še vedno določa obvezno uporabo kirurške maske tipa II ali IIR, maske tipa FFP2 ali maske tipa FFP3 pri gibanju in zadrževanju v šoli.

Uporaba zaščitne maske je priporočljiva tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje vsaj 1,5 metra.

Odlok določa tudi izjeme pri uporaba zaščitne maske, in sicer ta ni obvezna za:

  • govornike v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre,
  • nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah in na njihovih vajah,
  • osebe, ki izvajajo športno vadbo,
  • dijake pri pouku športne vzgoje in pouku športa,
  • dijake pri pouku petja (pevski zbor).

Ob vstopu v šolo je obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki je registrirano za ta namen in uvrščeno v Register biocidnih proizvodov, ki ga vodi in na svoji spletni strani objavlja Urad Republike Slovenije za kemikalije.

Pri izvajanju vseh dejavnostih ali v okoljih je treba upoštevati priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje v zvezi s preprečevanjem okužbe z virusom SARS-CoV-2. Primer priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje v zvezi s preprečevanjem okužbe z virusom SARS-CoV-2 je priporočilo, ki je objavljeno na spletni strani: https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19.

 

Fotografija: www.pexels.com

 

Povezave:

[1] Povezava do Uradnega lista: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ur/u2022021.pdf. V Uradnem listu RS št.21/22 z dne 18.2.2022 so s tem v zvezi objavljeni: Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19, – Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o skrajšanju časa trajanja karantene pri nalezljivi bolezni COVID-19, – Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o izvajanju karantene na domu pri nalezljivi bolezni COVID-19 in – Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19.

[2] https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodilo_vodstvu_viz_v.10_0.pdf

[3] V Uradnem listu RS, št. 22/2022, je objavljen nov Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki ga je Vlada RS sprejela na seji 19. februarja 2022.  Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21, 177/21, 185/21, 190/21, 197/21, 200/21, 201/21, 4/22, 8/22, 13/22 in 19/22).

Dostopnost