Skoči na glavno vsebino

OGLED PARKA VOJAŠKE ZGODOVINE PIVKA

Aktivno državljanstvo je obvezni vsebinski sklop v 3. letnikih gimnazijskih programov v okviru kategorije Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela, za katere je značilno za razliko od pouka predmetov, da se v veliki meri izvajajo kot aktivnosti, avtentične naloge in v povezavi z okoljem. Vsebinski sklop je zasnovan interdisciplinarno, v njem se prepletajo in povezujejo spoznanja različnih znanstvenih disciplin (sociologije, filozofije, politologije, zgodovine, geografije ipd.). Temeljni cilj je spodbujanje aktivnega, informiranega in odgovornega demokratičnega državljanstva. Dijaki/-nje v okviru aktivnega državljanstva razvijajo sposobnost za razumevanje kompleksnosti osebnega in družbenega življenja ter povezanosti in nasprotij med individualnim in družbenim, lokalnim in globalnim. Pri različnih aktivnostih, njihovi pripravi in refleksiji pridobivajo in razvijajo znanja o človekovih pravicah, demokraciji in demokratični kulturi, vlogi medijev in civilne družbe, ustavni ureditvi in političnem sistemu Republike Slovenije, evropskih integracijskih procesih in institucijah Evropske unije, mednarodnih organizacijah in globalnih izzivih človeštva. Tako učni sklop predstavlja velik doprinos h krepitvi državljanskih  kompetenc mladih.

14. 10. 2022, nekaj dni pred dnevom suverenosti,  smo na Gimnaziji Brežice v sodelovanju z Policijsko veteranskim društvom Sever  Posavje in Zvezo policijskih veteranskih društev Sever izvedli strokovno ekskurzijo v Park vojaške zgodovine Pivka. Muzej s pestrostjo eksponatov in bogastvom zbirk dijakom prinaša edinstven vpogled tako v nacionalno, kot tudi v svetovno zgodovino. Osrednji del ekskurzije smo namenili vodenemu ogledu stalne razstave Pot  v samostojnost, ki prikazuje potek osamosvajanja Republike Slovenije s poudarkom na vojni za obrambo osamosvojitve leta 1991. Dijaki so ob ogledu reševali tudi delovne liste. Doma pa so nato narisali še časovni trak iz procesa osamosvajanja Slovenije.

Celotno aktivnost je organiziralo in financirala Zveza policijskih in veteranskih društev Sever in Policijsko veteransko društvo Sever Posavje, za kar se jim na Gimnaziji Brežice najlepše zahvaljujemo.

Gimnazija Brežice

Dostopnost