Skoči na glavno vsebino

Dijaki Gimnazije Brežice so raziskovali upravne postopke in spoznali delovanje mladinskega centra

V četrtek, 14. marca 2024, so dijaki 3. letnikov naše šole obiskali prostore Upravne enote Brežice v okviru predmeta aktivno državljanstvo. Cilj predmeta je spodbujanje aktivnega, informiranega in odgovornega državljanstva, kar so dijaki lahko izkusili na lastni koži.

Med obiskom so dijaki imeli priložnost spoznati delovanje upravne enote in razlikovati med pristojnostmi upravne enote in občine. Predstavniki Upravne enote Brežice so dijakom predstavili različne upravne postopke in odgovarjali na njihova vprašanja, s čimer so jim omogočili vpogled v delovanje upravnih enot.

Ta izobraževalna izkušnja je dijakom omogočila boljše razumevanje demokratičnih procesov in pomena aktivnega državljanstva. Z aktivnim sodelovanjem in postavljanjem vprašanj so dijaki pokazali zavzetost za učenje in razumevanje delovanja državnih institucij.

Obisk Upravne enote Brežice je bil tako za dijake kot za predstavnike ustanove dragocena priložnost za izmenjavo znanja in pogledov na pomembnost demokracije in državljanstva v sodobni družbi.

Po obisku upravne enote so dijaki spoznali še delovanje Mladinskega centra Brežice. V duhu spodbujanja aktivnega državljanstva so se dijaki seznanili z možnostmi delovanja v lokalni politiki. Obisk mladinskega centra je del programa, ki mlade uči o pomenu sodelovanja v političnih procesih in jih opolnomoči za udeležbo v demokratičnem dialogu.

Dijaki so imeli priložnost razpravljati o vprašanjih, ki so pomembna za njihovo skupnost. Razprave so se dotaknile tem, kot so mladinska zaposlovanja, izobraževanje in prosti čas, pri čemer so dijaki predstavili svoje ideje in predloge za izboljšave.

Ta izkušnja je dijakom omogočila, da so razumeli, kako lahko kot posamezniki prispevajo k razvoju svoje lokalne skupnosti. Poudarek je bil na tem, da je mladinsko mnenje pomembno in da lahko mladi s svojo aktivnostjo in angažiranostjo resnično naredijo spremembo.

Obisk je bil korak k večji vključenosti mladih v lokalno politiko in dokaz, da je mladinsko sodelovanje ključno za gradnjo močne in odzivne demokracije.


Poglavitni cilj aktivnega državljanstva je pridobivanje znanja, razvijanje spretnosti, stališč in
vrednot, ki dijake usposabljajo za informirano aktivno državljanstvo.

Dostopnost